Tarieven

Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

Diëtistenpraktijk Diet4all heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. In 2024 wordt dieetadvisering voor drie uur vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is ongeveer 1 intake gesprek + een persoonlijke voorbeelddagmenu en eventueel een rapportage naar uw verwijzende arts en 3 vervolgconsulten.

Vanuit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u meestal extra vergoeding krijgen voor de behandelingen van de diëtist. U kunt hiervoor uw polis of zorgverzekeraar raadplegen.

Ketenzorg

Heeft u diabetes, COPD, verhoogd cholesterol en/of hart- en vaatziekten? Dan kunnen de kosten voor de behandelingen mogelijk vergoed worden vanuit de ketenzorg. Dit is een samenwerkingsverband met uw huisarts, praktijkondersteuner en andere betrokken zorgverleners. Dit zou gunstig voor u kunnen zijn. U kunt in dat geval onbeperkt behandelingen van een diëtiste krijgen, consulten worden voor 100% vergoed en u betaalt geen eigen risico. Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner of u hiervoor in aanmerking komt.

Tarieven

Diet4all diëtistenpraktijk hanteert de tarieven die vastgesteld zijn door de zorgverzekeraars. De tarieven van de consulten zijn ongeveer 15 euro per kwartier. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en verschilt minimaal. Voor het exacte tarief verwijs ik u naar de polis van uw zorgverzekeraar. 

In eerst instantie zullen de kosten gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Als dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. In dat geval dient u zelf de betaling van de factuur te voldoen. Hieronder genoemde bedragen geven een indicatie van de gehanteerde tarieven.

  • Intake gesprek (60 minuten) + persoonlijk voedingsschema €105,00
  • Vervolg consult (30 minuten) €35
  • Telefonisch consult/ e-mail consult (15 minuten) €17,50
  • Toeslag huisbezoek €17,50
  • Screening voor Directe toegankelijkheid €17,50

    (bij geen verwijzing huisarts of specialist)

  • No show voor intake gesprek (60 minuten) €50,00
  • No show voor het vervolgconsult (30 minuten): €25
Afzeggen en niet nakomen van de afspraken

Het kan voorkomen dat u een afspraak moet verplaatsen of annuleren. Dit kan tot 24 uur voor de geplande afspraak. Hierbij worden het weekend en feestdagen niet meegerekend. Wanneer u na 24 uur voor uw afspraak afzegt of wanneer u uw afspraak niet nakomt, ongeacht de reden, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht (no show tarief). Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Hiervoor ontvangt u een factuur per e-mail of per post.